ILMU UNTUK SEMUA....

MATI ITU SEBAGAI PERINGATAN

Rabu, 29 Disember 2010

74 WASIAT UNTUK PARA PEMUDA
74 Wasiat Untuk Para Pemuda..

Segala puji bagi Allah yang berfirman:“Dan sungguh Kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah.” (An-Nisa’: 131)

1. Ikhlaskanlah niat kepada Allah dan hati-hatilah dari riak’(sombong) ,baik dalam perkataan ataupun perbuatan.

2. Ikutilah sunnah Nabi dalam semua perkataan, perbuatan, dan akhlak.

3. Bertaqwalah kepada Allah dan ber’azamlah untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.

4. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nashuha dan perbanyaklah istighfar.

5. Ingatlah bahwa Allah senatiasa mengawasi gerak-gerimu. Dan ketahuilah bahwa Allah melihatmu, mendengarmu dan mengetahui apa yang tersirat di hatimu.

6. Berimanlah kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhirat serta qadar yang baik ataupun yang buruk

7. Janganlah engkau taqlid (mengikuti) kepada orang lain dengan buta (tanpa memilih dan menilai mana yang baik dan yang buruk serta mana yang sesuai dengan sunnah/syari’at dan mana yang tidak). Dan janganlah engkau termasuk orang yang tidak punya pendirian.

8. Jadilah engkau sebagai orang pertama dalam mengamalkan kebaikan karena engkau akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti/mencontohmu dalam mengamalkannya.

9. Peganglah kitab Riyadlush Shalihin, bacalah olehmu dan bacakan pula kepada keluargamu, demikian juga kitab Zaadul Ma’ad oleh Ibnul Qayyim.

10. Jagalah selalu wudu’mu dan perbaharuilah. Dan jadilah engkau sentiasa dalam keadaan suci dari hadas dan najis.

11. Jagalah selalu solat di awal waktu dan berjamaah di masjid terlebih lagi solat ‘Isyadan Fajr (subuh).

12. Janganlah memakan makanan yang mempunyai bau yang tidak enak seperti bawang putih dan bawang merah. Dan janganlah merokok agar tidak membahayakan dirimu dan kaum muslimin.

13. Jagalah selalu solat berjamaah agar engkau mendapat kemenangan dengan pahala yang ada pada solat berjamaah tersebut.

14. Tunaikanlah zakat yang telah diwajibkan dan janganlah engkau bakhil kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

15. Bersegeralah berangkat untuk solat Jumaat dan janganlah berlambat-lambat sampai setelah azan kedua karana engkau akan berdosa.

16. Puasalah di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang.

17. Hati-hatilah dari berbuka di siang hari di bulan Ramadhan tanpa udzur syar’i sebab engkau akan berdosa karananya.

18. Tegakkanlah solat malam (tarawih) di bulan Ramadhan terlebih-lebih pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah agar engkau mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang telah lalu.

19. Bersegeralah untuk haji dan umrah ke Baitullah Al-Haram jika engkau termasuk orang yang mampu dan janganlah menanguh2.

20. Bacalah Al-Qur’an dengan mentadaburi maknanya. Laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya agar Al-Qur’an itu menjadi hujjah bagimu di sisi rabbmu dan menjadi penolongmu di hari kiamat.

21. Sentiasalah memperbanyak zikir kepada Allah baik perlahan-lahan atau keraskan, apakah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dan hati-engkau dari kelalaian.

22. Hadirilah majlis-majlis zikir karana majlis zikir termasuk taman syuga.

23. Tundukkan pandanganmu dari aurat dan hal-hal yang diharamkan dan hati-hatilah engkau dari mengalih pandangan, karena pandangan itu merupakan anak panah beracun dari anak panah Iblis.

24. Janganlah engkau panjangkan pakaianmu melebihi mata kaki dan janganlah engkau berjalan dengan kesombongan/keangkuhan.

25. Janganlah engkau memakai pakaian sutera dan emas karana keduanya diharamkan bagi laki-laki.

26. Janganlah engkau menyerupai wanita dan janganlah engkau biarkan wanita-wanitamu menyerupai laki-laki.

27. Biarkanlah janggutmu karana Rasulullah bersabda: “Cukurlah kumis dan panjangkanlah janggut.” (HR. Bukhari Dan Muslim

28. Janganlah engkau makan kecuali yang halal dan janganlah engkau minum kecuali yang halal agar doamu dimakbulkan.

29. Ucapkanlah ''BISSMILLAH'' ketika engkau hendak makan dan minum dan ucapkan ''ALHAMDULILLAH'' apabila engkau telah selesai.

30. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, ambillah dengan tangan kanan dan berilah dengan tangan kanan.

31. Hati-hatilah dari berbuat kezaliman karana kezaliman itu merupakan kegelapan dihari kiamat.

32. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin dan janganlah dia memakan makananmu kecuali engkau dalam keadaan bertaqwa (dengan redha dan memilihkan makanan yang halal untuknya).

33. Hati-hatilah dari suap-menyuap(rasuah), baik itu memberi suap, menerima suap ataupun perantaranya, karena pelakunya terlaknat.

34. Janganlah engkau mencari kerelaan manusia dengan kemurkaan Allah karena Allah akan murka kepadamu.

35. Taatilah pemerintah dalam semua perintah yang sesuai dengan syari’at dan doakanlah kebaikan untuk mereka.

36. Hati-hatilah dari bersaksi palsu dan menyembunyikan persaksian
“Barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya maka hatinya berdosa. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (Al-Baqarah: 283)

37. “Dan ber amar ma’ruf nahi munkarlah serta sabarlah dengan apa yang menimpamu.”(Luqman: 17)Ma’ruf adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya , dan munkar adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

38. Tinggalkanlah semua hal yang diharamkan baik yang kecil ataupun yang besar dan janganlah engkau bermaksiat kepada Allah dan janganlah membantu seorang pun dalam bermaksiat kepada-Nya.

39. Janganlah engkau dekati zina. Allah berfirman: “Janganlah kalian mendekati zina.Sesungguhnya zina itu adalah kekejian dan sejijik-jijik jalan.” (Al-Isra’:32)

40. Wajib bagimu berbakti kepada orang tua dan hati-hatilah dari mendurhakainya.

41. Wajib bagimu untuk silaturahim dan hati-hatilah dari memutuskan hubungan silaturahim.

42. Berbuat baiklah kepada tetanggamu dan janganlah menyakitinya. Dan apabila dia menyakitimu maka bersabarlah.

43. Perbanyaklah mengunjungi orang-orang soleh dan saudaramu di jalan Allah.

44. Cintalah karana Allah dan bencilah juga karena Allah karena hal itu merupakan tali keimanan yang paling kuat.

45. Wajib bagimu untuk duduk dalam majlis dengan orang soleh dan hati-hatilah dari bermajlis dengan orang-orang yang jahat.

46. Bersegeralah untuk memenuhi hajat kaum muslimin dan buatlah mereka bahagia.

47. Berhiaslah dengan lemah lembut, sabar dan teliti. Hatilah-hatilah dari sifat keras,kasar dan tergesa-gesa.

48. Janganlah memotong pembicaraan orang lain dan jadilah engkau pendengar yang baik

49. Sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal.

50. Ucapkanlah salam yang disunatkan iaitu Assalamualaikum dan tidak cukup hanya dengan menggunakan bahasa isyarat telapak tangan atau kepala saja.

51. Janganlah mencela seseorang pun dan mennyifatkannya dengan kebodohan

52. Janganlah menyumpah seseorang termasuk haiwan dan benda yang tak bernyawa.

53. Hati-hatilah dari menuduh dan menjatuh kehormatan oarng lain karena hal itu termasuk dosa yang paling besar.

54. Hati-hatilah dari namimah (mengadu domba), yakni menyampaikan perkataan diantara manusia dengan maksud agar terjadi kerosakan di antara mereka.

55. Hati-hatilah dari ghibah(memecabelahkan), iaitu engkau menceritakan tentang saudaramu apa-apa yang dia benci jika mengetahuinya.

56. Janganlah engkau mengejutkan, menakutkan dan menyakiti sesama muslim.

57. Wajib bagimu melakukan ishlah (perdamaian) di antara manusia karena hal itu merupakan amalan yang paling utama.

58. Katakanlah hal-hal yang baik (toyyibah), jika tidak maka diamlah.

59. Jadilah engkau orang yang jujur dan janganlah berdusta karana dusta akan mendorong kepada dosa dan dosa mendorong kepada neraka.

60. Janganlah engkau bermuka dua. Datang kepada sekelompok dengan satu wajah dan kepada kelompok lain dengan wajah yang lain.

61. Janganlah bersumpah dengan selain Allah dan janganlah banyak bersumpah meskipun engkau benar.

62. Janganlah menghina orang lain karana tidak ada keutamaan atas seorang pun kecuali dengan taqwa.

63. Janganlah mempercayai dukun, ahli nujum serta tukang sihir dan jangan membenarkan(perkataan) mereka.

64. Janganlah menyamai gambar manusia dan binatang. Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar.

65. Janganlah menyimpan gambar makhluk yang bernyawa di rumahmu karana akan menghalangi malaikat untuk masuk ke rumahmu

66. ucapan balaslah kepada orang yang bersin dengan membaca: yarhamukallah apabila dia mengucapkan: alhamdulillah

67. Jauhilah bersiul dan tepuk tangan.

68. Bersegeralah untuk bertaubat dari segala dosa dan berubahlah dari kejahatan dengan kebaikan karena kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Dan hati-hatilah dari menangguh.

69. Berharaplah selalu akan ampunan Allah serta rahmat-Nya dan berbaik sangkalah kepada Allah .

70. Takutlah kepada azab Allah dan janganlah merasa aman darinya.

71. Bersabarlah dari segala mushibah yang menimpa dan bersyukurlah dengan segala kenikamatan yang ada.

72. Perbanyaklah melakukan amal soleh yang pahalanya terus mengalir meskipun engkau telah mati, seperti membangun masjid dan menyemarakkan ilmu.

73. Mohonlah syurga kepada Allah dan berlindunglah dari neraka.

74. Perbanyaklah mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah.Selawat dan salam sentiasa Allah curahkan kepadanya sampai hari kiamat juga kepada keluarganya dan seluruh shahabatnya AMINNN.........


sama2 kita ambil manfaat...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan